Looking Forward

Mga Aral sa Pandaigdigang Pagbagsak ng Ekonomiya

Karugtong ang Pilipinas ng karamihan sa mga pandaigdig na institusyong pinansiyal lalo na iyong mga may kaugnayan sa ekonomiya ng Amerika. Gaya ng paulit-ulit nating naririnig, “When the United States catches a cold, the Philippines catches pneumonia.” Anumang mangyari sa Amerika, gaano man kasimple, ay malaking bagay para sa Pilipinas. Kaya dapat lamang na maging handa tayo.

Kabawasan sa Pagpapautang

Para matiyak ang kanilang katatagan, magiging maingat ang mga bangko sa pagpapautang. Kung liliit ang halaga na maaaring ipahiram ng bangko, babagal ang pag-unlad ng industriya at ng buong ekonomiya.

Sa kasalukuyan, maraming proyekto sa konstruksiyon ang isinasagawa lalo na ang mga pabahay para sa mga OFWs at mga magreretiro sa trabaho. Nakaplano ang pagbebenta ng mga yunit sa inaasahang pagpapautang batay sa katatagan ng halaga o sustained valuation ng mga real estate assets na ito. Kapag walang pautang, magiging mahirap ang pagbebenta ng mga pabahay.

Saan Dapat Mamuhunan Ngayon

Sa gitna ng mga kahirapang ito, nag-aalala ang karamihan sa mga may naipon kung saan mainam ipuhunan ang kanilang itinabing pera. Hindi naman talaga mahirap ang sagot sa problemang ito. Unang-una, dapat tiyakin kung ano ang dahilan kung bakit gustong mamuhunan. Ito ang tutukoy sa layuning pinansiyal batay sa tatlong pamantayan: a) magkano ang inaasahang kikitain; b) gaano ang risk na kakaharapin; at c) gaano katagal ang gagawing pamumuhunan.

Dahil na rin sa panahong ito na walang katiyakan, magiging pangunahing konsiderasyon sa karamihan ng pamumuhunan na mapanatili ang kapital. Nangangahulugan ito na prayoridad sa pagpili ng pamumuhunan ang pag-iwas sa pagkalugi.

Ang pinaguusapang pamumuhunan dito ay mga investment instruments tulad ng Treasury Bills/Bonds, Stock Market, Mutual Funds at UITF.  Ang negosyo ay iba naming usapan.

Panandalian o Pangmatagalan

Sa pamumuhunan, ang oras o panahon ay siyang pinakamalaking konsiderasyon para mabawasan o mapagaan ang kakaharaping risk. Mas matagal na panahon ng pamumuhunan, mas mababa ang risk, mas malaki ang maaasahang kita. Ngunit dahil walang kontrol ang mamumuhunan sa aktuwal na kikitain, makabubuting bigyan ito ng sapat na panahong lumago. Kaya para sa mga long term investor, importanteng huwag galawin ang puhunan. Bigyan ito ng panahong kumita sa loob ng hindi bababa sa limang (5) taon para malampasan ang mga pagbabago sa ekomiya at mapatatag ang kikitain.

Importante ring ikalat ang kapital sa iba’t ibang pamumuhunan para mapaliit ang kakaharaping risk. May kasabihan nga na don’t put all your eggs in one basket. Isang mabisang instrumento sa pamumuhunan angstrategic asset allocation para magawang harapin ang mga posibleng problema o risk at mapatatag ang pagpapalago ng kapital.

Mga Saloobin Hinggil sa Dolyar

Saan patungo ang US Dollar (USD)? Lumalakas ito sa gitna ng kasalukuyang krisis pinansiyal. Ngunit makakatagal kaya ito?

Walang duda na ang dolyar ay nananatiling kinikilala sa pandaigdigang kalakalan. Mahigit 60 porsiyento ng pera sa mundo ay USD pa rin. Dolyar pa rin ang reserve ng nakararaming bansa. Kaya walang magagawa ang iba’t ibang bansa kundi panatilihin ang dolyar. Ayon sa mga eksperto, isang dekada ang kakailanganin para mapalitan ang dolyar bilang pandaigdig na salapi sakaling magkaisa ang mga bansa na gawin ito.

Sa pinakahuling pananaliksik ng UniCredit, sinabi nitong: “We do not expect global recession fears to wane considerably.” Hindi magiging madaling pawiin ang anumang pangambang dulot ng krisis. Sa Amerika, kahit pa makaraan ang eleksiyon, nananatili ang mga pangamba sa merkado. Nakasalalay pa rin sa USD ang mga di ginagamit na pondo dahil ito ang nakikitang kaligtasan ng iba’t ibang uri ng salapi. Napatunayan sa kasaysayan na sa panahon ng takot at pag-iwas sa mga risk, nananatiling malakas ang dolyar kumpara sa ibang salapi. Ang katanungan ngayon ay kung hanggang kailan mananatiling malakas ang dolyar? Sa ngayon, maaaring sabihin na hanggang sa malaking bahagi ng taong 2009.

May Pag-asa at Pagkakataon

Pero sa kabila ng lahat, hindi dapat mawalan ng pag-asa. Mahalagang gabay ang panuntunang ito sa pamumuhunan: “What goes down will eventually go up again.” Makakabangon din mula sa pagkakalugmok. Kailangan lang ang lakas at tapang na harapin ang bagyong nararanasan. Sa usaping pinansiyal, kung mayroong puwedeng ipuhunan, ipagpatuloy ang pamumuhunan. Sa ganitong paraan, mapapanatiling averageang gastusin at mas malaki ang posibleng kitain kapag naging matatag na ang merkado na kasalukuyang mababa. Hindi natatapatan ng kasalukuyang share prices ng mga kompanyang triple A ang tunay na halaga ng mga ito. Pero maiwawasto rin ang sitwasyon sa darating na panahon. Kaya dapat pa ring mamumuhunan sa mga kompanyang ito.

Binabati ko kayo lahat ng isang Manigong Bagong Taon!

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 Responses to “Looking Forward”

  1. Dominga Magabo Santiago Says:

    Please give me more information regarding KSA COOP.I am interested .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: