Pati na kung sino ang dapat ikuha… MGA BABALA AT DAPAT TANDAAN SA PAGKUHA NG INSURANCE

Dapat talagang matutunang pangalagaan at protektahan ang sarili dahil ito rin naman ang pangunahing nagagamit natin sa pagkita ng pera.

Puwedeng protektahan ang katawan, kaluluwa at isip, pero gayunpaman, may mga sakunang bigla na lang dumarating nang ‘di inaasahan. Puwedeng biglang bumagyo at bumaha at masira ang inyong bahay at mga gamit. Puwede ring biglang magsara ang kumpanyang pinapasukan at mawalan ng trabaho.

Bilang negosyante naman, kahit gaano pa kalakas ang kita ay puwedeng biglang magbago ang ihip ng hangin at malugi. Hindi talaga maiiwasan ang mga sakuna at aksidente kahit gaano pa kaingat. Maigi nang maging handa, kaya nga dapat seryosong pag-isipan ang pagkuha ng seguro. Anong klase ba at magkano ang kakailanganin?

May dalawang klase ng seguro: ang para sa buhay at ang hindi para sa buhay. Doon sa para sa buhay, makakatanggap ng benepisyo ang mga benepisyaryo kapag kayo’y namatay. Doon naman sa hindi para sa buhay, napoprotektahan ang mga ari-arian at iba’t ibang aspeto ng buhay sa maraming posibilidad.

Siyempre ang anumang klaseng seguro ay may bayad. Ang halaga ay batay sa kung anong klase at kung magkano ang polisiyang binibili. Kaya nga bago magbayad ng malaki, siguruhin munang kailangan nga ang binibili. Kailan nga ba kailangan ng seguro? Kailangan nito kung may mga taong umaasa sa perang kinikita. Ang seguro kasi ay proteksiyon para sa mga benepisyaryo. Pinapalitan nito ang regular na kita sakaling mamatay kayo.

Kung susuriin, hindi naman talaga maituturing na pamumuhunan o pag-iimpok ang pagbili ng seguro. Pero ngayon ay marami nang kumpanya ng seguro ang nag-aalok ng mga produktong magkasama na ang proteksiyon at plano para sa pag-iimpok. Siguraduhing naiintindihan kung anong bahagi ng bayad ang para sa proteksiyon at anong bahagi ang para sa pamumuhunan. Huwag bibili ng ganitong klase ng polisiya kung hindi naiintindihan kung magkano ang eksaktong halagang kikitain dito.

Kailangan lang naman talaga ng seguro kapag may posibilidad na malugi o mawalan ng malaking halaga. Halimbawa, kailangan ba ng inyong anak ng seguro, gayong hindi naman siya kumikita ng kahit ano? Ang sagot ay HINDI, dahil wala namang kahit sinong umaasa sa kanya. Walang malulugi o mawawalan ng napagkukuhanan ng pera sakaling siya ay mamatay. Ang totoo, kung ibibili ng seguro ang inyong anak, hindi siya ang makikinabang kung mamamatay siya, kundi kayo. Kaya nga walang dahilan para ikuha siya nito, maliban na lang kung kumikita na siya ng pera at umaasa ang pamilya rito, gaya halimbawa ng kung isa siyang artistang kumikita ng malaki.

Ang isang ahente ng seguro ay kailangang kumuha ng mga kurso para maintindihang maigi ang lahat ng polisiya at produktong ibinebenta. Kadalasan, ang kumpanya na ng seguro ang mismong nagtuturo sa sarili nitong mga ahente.

Maraming paraan ng pagbebenta ng seguro sa buhay. Puwedeng ibenta ito bilang whole life o term.

Kapag bumili ng segurong tinatawag na “whole life,” kailangan itong patuloy na bayaran habang ikaw ay buhay. Mas mahal ang bayad dito kaysa sa term dahil pwede kang makakubra ng pera kung umabot ka sa takdang edad nang hindi ka namatay. Pero kailangan mo ring ipagpatuloy ang pagbabayad dito kahit matanda ka na.

Sa seguro sa buhay namang tinatawag na “term,” taun-taon ang proteksiyon, at para lang sa takdang bilang ng taon, na pwede namang dagdagan batay sa edad at kalusugan ng taong sineseguro. Ang ganitong klase ng seguro sa buhay ang pinakamura. Mura lang ito dahil kung hindi mamamatay sa loob ng taon kung kailan ito binili, hindi na mababawi ang ibinayad. At lumalaki rin ang bayad taun-taon habang ikaw ay tumatanda.

Kung may nag-aalok sa inyo ng seguro, usisain at intindihin munang maigi kung:

 • Kilala ba at matino ang kumpanyang nag-aalok sa inyo;
 • Ang klase ba ng polisang iniaalok ay ‘yung kinakailangan ng taong iseseguro;
 • Magkano ang halagang kailangang bayaran;
 • Magkano at anu-anong klase ng benepisyo ang matatanggap ng mga benepisyaryo;
 • Ano ang mangyayari sakaling hindi maipagpatuloy ang pagbabayad;
 • Anu-anong mga pangyayari ang hahantong sa pagkakapaso ng polisiya;
 • Magkano ang komisyong matatanggap ng ahente;

Huwag ikahiya na hindi naiintindihan ang mga bagay na ito. Sanay naman ang mga ahenteng magpaliwanag tungkol sa mga iyan. Hindi sila puwedeng ahente kung wala silang pasensiya at ayaw nila ng kinukulit. Sa totoo lang, kapag nahalata nilang balak ninyo talagang bumili, sila pa nga ang mangungulit sa inyo. Huwag mangingiming magtanong nang magtanong bago pumirma. At kahit nakapirma na, tandaang meron pang mga ilang araw para makapag-isip at umurong nang walang multa. Suriing maigi ang polisiya hanggang sigurado na kayong gusto nga ninyo ito at kaya ninyong bayaran.

Malamang ay gamitin ng kumpanya ng seguro na pang-engganyo sa inyo ang mga polisiya nilang makatutulong sa inyong pag-iipon. Pero tandaang hindi kayo bumibili ng seguro para makapag-ipon, kundi para maprotektahan ang inyong mga benepisyaryo. Kung gustong mag-ipon at magpalago ng pera, maraming ibang instrumentong pinansiyal na mas makatutulong sa bagay na iyan.

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

2 Responses to “Pati na kung sino ang dapat ikuha… MGA BABALA AT DAPAT TANDAAN SA PAGKUHA NG INSURANCE”

 1. divina glino Says:

  ano po ba ang ibig sabihin ng variable life insurance?

  • colayco Says:

   Ang variable life insurance combines protection against premature death na may mutual fund component, meaning a savings account that can be invested in stocks, bonds, and money market mutual funds kung saan ikaw ang magdedesisyon kung saan mo nais ilagay depende sa iyong risk appetite. Usually 75% ang insurance component and 25% ang mutual fund component.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: