Magmula sa kurso, eskuwelahan, etc… WARNING SA PARENTS NA TODO-GASTOS SA PAG-AARAL NG ANAK

Ang akala ng karamihan sa mga magulang, ang pinakamagaling na klase ng

edukasyon ay ‘yung pinakamahal. Kaya tuloy kapag mahal ang sinisingil na

matrikula ng eskuwelahan, iniisip nila agad na mataas ang kalidad nito, at garantisadong kapag sila¹y nagtapos ay makakakuha agad sila ng magandang trabaho at gaganda ang buhay nila. Itinuturing nila ang edukasyon na puhunan para sa kinabukasan ng mga bata.

Pero, paano kaya kung titingnan natin ang edukasyon bilang isa lamang talagang puhunang pinansiyal? Karamihan sa ati’y halos magpakamatay na sa pagtatrabaho mabigyan lang ng mamahaling edukasyon ang mga bata, kahit na mapabayaan na ang iba pang pangangailangan. Bakit? Dahil nakundisyon na ang ating utak na kapag mas malaki ang ipinuhunan mo sa edukasyon, mas malaki rin ang balik. Ang mas masama pa, maraming naniniwalang huhusgahan sila ng lipunan batay sa kung saan nag-aaral ang kanilang mga anak. HINDI ITO TOTOO!

Kung kita o tubo sa puhunan ang pag-uusapan, dapat nating kuwentahin at ihambing ang halaga ng gastusin sa pormal na edukasyon at ang perang kikitain ng nag-aral habambuhay kapag sila’y nakapagtapos. Patuloy kasi nating ipinakukuha ang ating mga anak ng mga kursong walang gaanong pinansiyal na pakinabang kundi ang makakuha ng trabahong katamtaman lang ang kita.

Minsan ay hindi na kailangan ng titulong pangkolehiyo para kumita at magpayaman; mukhang ang kailangan na lang ay abilidad at galing sa pagsasalita o sa komunikasyon.

Sa panahon ngayon, ang pinakamainam na klase ng edukasyon ay ang entrepreneurial o may kinalaman sa negosyo pero nakatuntong pa rin sa liberal arts; ito ang susi sa tagumpay na pinansiyal.

Importante ang liberal arts dahil tinuturuan tayo nito kung paano mag-isip, kung paano suriin ang problema at maghanap ng mga solusyon, kung paano gumawa at magdagdag ng halaga. At ang mas importante, ihinahanda nito ang ating isipan para maging punla ng ating intelektuwal na kapital, na para sa marami sa atin ay siyang tunay na panghabambuhay na kapital.

Kung tatanggapin natin ang mga katwirang ito, malinaw na hindi talaga kailangan ng pormal na edukasyon para kumita nang malaki. Mas maigi pa siguro kung paghaluin na lang ang pormal at impormal na pag-aaral, at hindi na kailangang gumastos ng malaki para rito.

Halimbawa, maaari pakuhanin ang iyong anak ng pandalawang taong kurso sa communication arts at suportahan pa ito ng kursong pagsasanay sa pagnenegosyo o ‘di kaya’y ibang kursong vocational sa halagang kalahati lang ng gagastusin sa ordinaryong kursong pangkolehiyo. Hindi nga lang siguro ganoon kahanga-hanga ang magiging kurso ng anak mo, pero puwede naman siyang kumuha ng iba pang diploma o sertipiko ng mas bigating kurso anumang oras niya piliin sa hinaharap. Basta’t kung pakukuhanin siya ng pormal na kurso, payuhan rin siyang sabayan ito ng pagsasanay o praktikal na karanasan sa trabaho. Sa ganitong kombinasyon ay mas marami siyang mahalagang bagay na matututunan at mahahasa pa ang galing niya sa pagnenegosyo. At ang pinakamaganda, dahil hands-on ang pag-aaral niya, siguradong hindi lang ito magiging kapaki-pakinabang para sa kanya kundi masaya at kaiga-igaya pa!

Papaano ba makapag-iipon para sa matrikula at iba pang gastusin sa eskuwelahan o kolehiyo?

Kadalasan, ang matrikula’y puwedeng bayaran nang taunan, kada kalahating taon o kuwartuhan o kahit buwan-buwan. Minsan, nagbibigay ang eskuwelahan ng diskuwento kung makapagbabayad na agad bago pa magbukas ang klase.

Kung may sapat na pera at ang diskuwento ay higit sa isang porsiyento, na siyang interes ng short-term savings deposit, maiging kuhanin na ito. Siguraduhin nga lang na ganoon nga ang makukuhang diskuwento.

Suriing mabuti ang mga kasulatan na ibinibigay at huwag mahiyang magtanong para maintindihan kung anu-ano ang mga binabayaran. Minsan kasi’y ‘di malinaw na nakasaad ito sa bill ng eskuwelahan.

Halimbawa, kung ang halaga ng matrikula sa isang taon ay P10,000 at ang buwanang singil ng eskuwelahan ay P1,000 sa loob ng sampung buwan, malinaw na walang ibibigay na diskuwento kahit bayaran pa ang buong matrikula agad-agad. Pero kung ang buwanang bayad ay P1,100 sa loob din ng sampung buwan, ibig sabihin ay makakukuha ng 10 porsiyentong diskuwento kung ibibigay nang agad ang buong PhP10,000. Para na ring “namuhunan” sa pagbabayad na matrikula at kumita ng 10 porsiyento, na higit na mataas kaysa isang porsiyentong interes na kikitain ng pera kung ilalagay lang ito sa ordinaryong savings account.

Kung wala rin namang iniaalok na diskuwento sa pagbabayad nang buo, mas maigi pang magbayad na lang ng hulugan. Pero meron pa ring mga dahilan kung bakit dapat piliing magbayad nang buo kung may pera rin lang naman.

Narito ang dalawa:

1. Siguradong hindi magagastos ang pera. Madali kasing “utangin” muna ang perang pangmatrikula kung hindi ito ibabayad agad nang buo at baka pagdating ng oras ng bayaran ay walang mahanap na pampuno at mapilitang umutang.
2. Baka malimutan pang maghulog at mapatawan pa ng multa para sa huling pagbabayad at ‘di lang ‘yun, mapapahiya pa ang iyong anak. Karaniwan kasi’y hindi pinapayagang kumuha ng mga importanteng pagsusulit ang mga estudyanteng hindi pa bayad ang matrikula.

Sa mga nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri ng kanilang kalagayang pinansyal at ng mga impormasyon tungkol sa iba’t ibang retail investment options, mayroon kaming mga seminar para sa inyo. Mangyari lamang po na tumawag sa aming opisina 6373731 or 41 o di kaya’y sumulat sa info@colaycofoundation.com.

Advertisements

Tags: , , , , , ,

2 Responses to “Magmula sa kurso, eskuwelahan, etc… WARNING SA PARENTS NA TODO-GASTOS SA PAG-AARAL NG ANAK”

  1. rey cajuday Says:

    paano ba mag invest at magsimula ng business thru franchising

    • colayco Says:

      sa tingin ko po ay ito ang unang pagkakataon ninyo sa pagsabak sa negosyo. mabuti po na mag-attend ng mga seminars upang lalo nyo pong mapag-aralan kung franchising is the right way to go! may mga fairs din po on franchising. maganda po na doon kayo humanap ng mga oportunidad at karagdagang kaalaman tungkol sa franchising.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: