Gusto ng Tiyak na Kita

Sa isang artikulo ay tinalakay ko ang sulat ng isang empleyadong nagretiro at nasagot ko na ang unang bahagi ng kanyang mga katanungan hinggil sa kanyang negosyo. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga alternatibong mapagkakakitaan na kanyang inihihingi ng payo.

Ito ang bahagi ng nilalaman ng sulat: “…Saan po kaya ako makakapag-invest o makapaglalagak ng pera na siguradong kikita? Sa bangko po kasi ay lumiliit na ang interest. Ok lang po ba na mag-invest ako sa mga insurance company na may stock investment? Nakakatakot po kasi ang kalagayan natin sa Pilipinas.Hindi ko po alam kung ano ang matatag na kumpanya para paglagakan ng pera. Magbigay nga po kayo ng kumpanya o banko na magbibigay ng malaking interest rate.”

Ang sagot ko:

Walang negosyo na may tiyak na kita. Pinakaligtas na pamumuhunan ang Treasury Bills/Bonds na bayarin ng gobyerno. Tiyak na makukuha mong muli ang ipinuhunan dahil kahit pa sabihing “walang pera” ang gobyerno, puwede itong mag-imprenta ng pera.

Why do I say it is still not sure profit? If the government does have to print money to be able to pay you, technically, it could mean that the value of money will be less. In very simple terms, this is because more printed money will mean that there will be more money going around and possibly the same amount of goods to be bought. This means that with more money going around, there could be inflation with a bigger demand for the goods and you might not get the same amount of goods as before. Of course, I am talking of an extreme case here and there are many ways that the government can remedy the situation.

Pero bakit hindi pa rin tiyak ang kita rito? Dahil kahit pa mag-imprenta ng pera ang gobyerno para makabayad sa iyo, posibleng mas mababa ang halaga o value nito. Sa madaling salita, kapag mas marami ang inimprentang pera, mas marami ang nasa sirkulasyon at maaaring ganoon din ang halaga ng mga produktong bibilhin. Kapag maraming pera ang pinaiikot, magkakaroon ng inflation dahil mas malaki ang kapangyarihang bumili pero hindi nagbabago ang dami ng mga produktong maaaring bilhin. Dahil dito, walang katiyakan na ganoon pa rin ang halaga ng mga produkto. Pero extreme case ang aking sinasabi at maraming paraan ang maaaring ipatupad ng gobyerno para resolbahan ang ganitong sitwasyon.

Tungkol naman sa mga insurance companies na mayroong stock investments, may kaakibat na positibo at negatibong aspeto ang mga ito na tatalakayin ko sa mga susunod na artikulo. Sa ngayon, importanteng tandaan na dapat ay handa kang panatilihin ang iyong puhunan sa loob ng hindi bababa sa limang taon. Ang mga ganitong klase ng puhunan ay hindi panandalian. Ang iyong kikitain ay nakabase sa dagdag na halaga (increase in value) ng asset at hindi sa ibinibayad na interes.

Ang interes o kikitain ay mahalaga pero importante rin ang katatagan at pangalan ng kumpanyang paglalagakan ng puhunan. Ngunit hindi maiiwasan ang mga pagbabago. Sino ba ang makapagsasabi na ang malalaking kumpanya tulad ng Lehman Brothers, AIG at iba pa ay babagsak? Hindi kapani-paniwala pero nangyari ito. Hindi ko maaaring idetalye sa iyo sa kolum na ito ang pangalan ng mga kumpanyang sa tingin ko ay matatag. Pero kung magpapadala ka ng e-mail sa akin maaari kitang bigyan ng impormasyon.

Pinakamahalaga pa rin na malaman mo kung ano ang iyong katayuang pinansiyal at dapat ay tiyak mo kung ano ang iyong layunin sa planong pamumuhunan. Nangangahulugan ito na dapat ay pag-isipan munang mabuti ang mga layunin para sa hinaharap. Alamin kung magkano ang kaya mong ilaan sa mga puhunang panandalian (sa loob ng dalawang taon), katamtaman (mula tatlo hanggang limang taon), o pangmatagalan (anim na taon pataas). Kung may ganito kang schedule, magkakaroon ka ng gabay sa pagpili kung anong mga alternatibong pamumuhunan ang nararapat sa iyo.

Advertisements

2 Responses to “Gusto ng Tiyak na Kita”

  1. flordeliza m. parguian Says:

    Please furnish me list of stable companies in the Philippines where investment is on lesser risk. Thank you.

    • colayco Says:

      mam, all investments have risk components. have you read the books of mr. colayco? we actually advice people that you need to plan first before you choose which is the best investment instrument for you. we highly suggest that you read the book or attend our pisobilities seminar or pera mo palaguin mo workshop. please let us know if you have further concerns. thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: