Kahit Ano’ng Negosyo

Nakatanggap ako ng sulat mula sa isang mambabasa at ito ang kanyang sinabi:

“Gusto kong humingi ng payo kung anong negosyo ang maaari kong pasukin. Ako ay 29 anyos pa lamang pero gusto ko nang magnegosyo; kahit anong klase at kung magkano ang kailangan kong kapital. Maraming salamat.”

Mainam na kahit pa sa iyong edad ay naisip mo nang magnegosyo. Gaya ng iba, maaaring naisip mong mamuhunan sa paniniwalang solusyon ito:

– Para mai-angat ang iyong buhay pinansiyal. Pero dapat kang maging handa at tanggapin ang katotohanang nasa 5% hanggang 15% lang ng mga nagsisimulang magnegosyo ang nagtatagumpay sa unang limang taon ng pamumuhunan.
– Para maging kasiya-siya ang pagkakaroon ng trabaho na ikaw ang amo. Kung magiging matagumpay ang iyong negosyo, maituturing na malaking bahagi ng tagumpay ang pagiging maligaya sa iyong ginagawa.
– Para matakasan ang pagkabagot. Kahit anong trabaho, isa ka mang empleyado o negosyante, ay mangangahulugan ng paulit-ulit na gawain. Pero kung pag-aari mo ang negosyo, puwede kang magddagdag ng iba pang gawain o magkaroon ng iba pang mga produkto para bawasan ang pagpapaulit-ulit.

Ang mga nabanggit kong aspeto ay resulta ng isang pamumuhunang pinag-isipang mabuti at sadyang nababagay sa iyo. Walang sinumang makakapagsabi kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Ikaw lang ang makakaalam kung alin ang makabubuti sa iyong sarili.

Apat na Bagay na Kailangan sa Pagnenegosyo

Masidhing Damdamin o Passion: Kung talagang determinado kang magkaroon ng sariling negosyo, dapat mong itanong sa iyong sarili kung ano ang iyong mga kakayahan at kung anong bagay ang pinagtutuunan mo ng masidhing damdamin. Sa ganitong paraan, makatitiyak kang ang papasuking negosyo ay magiging kasiya-siya sa iyo at kaya mong gawing mag-isa o sa tulong ng ibang tao na maaari mong turuan.

Merkado o Market: Dapat mo ring tiyakin na may merkado ang iyong produkto o serbisyo. Alamin kung may tuloy-tuloy at sapat na pangangailangan para dito (halimbawa ay kung may sapat na bilang ng mga mamimiling tatangkilik ng iyong produkto o serbisyo). Maaaring simulan sa pagmamasid sa iyong komunidad o opisina para malaman kung anu-anong mga produkto at serbisyo ang kailangan pero hindi pa nagagawang ibigay ng iba. Pagkatapos ng obserbasyon, itanong mo sa iyong sarili kung handa kang ipagkaloob ang produkto o serbisyong kakailanganin. Alamin din kung kailangan mong mag-aral o magsanay para magawa ang produkto o maipagkaloob ang serbisyo.

Teknolohiya: Tiyaking may kakayahan kang gawin ang naisip na produkto o serbisyo na maganda at kayang sustenahan ang kalidad at sa antas ng gastusing kayang kontrolin.

Accounting: Panghuli, sakaling natiyak mo na ang mga nabanggit, kailangang magkaroon ng sapat na kaalaman sa accounting para mapamahalaan nang tama ang iyong puhunan. Dapat itala lahat ng transaksiyon para malaman ang aktuwal na kalagayang pinansiyal ng iyong negosyo anumang oras.

Ang kakailanganing kapital ay depende sa papasuking negosyo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: