Kombinasyong Mutual Fund at Insurance

Sa artikulong ito, ipaliliwanag ko ang isang uri ng insurance policy na nagbibigay sa nakaseguro ng alternatibong pumili kung gusto niya ang higit na proteksiyon o pamumuhunan sa ilalim ng iisang insurance instrument. May mga nagtatanong rin sa akin tungkol dito.

Tandaan na tulad ng mutual funds, walang garantiya o katiyakan sa magiging rate of return o pagbawi sa perang ipinuhunan na may kasamang kita. May ilang Variable Unit Life Insurance(VUL) policies na gumagarantiya ng pagbawi ng prinsipal na puhunan kung pananatilihin ito sa loob ng tiyak na haba ng panahon. Sa ganitong kaso, mababawi ang ipinuhunan kahit hindi kumita.

Mainam na alternatibo ang VUL policy kung kakailanganin ang isang life insurance protection. Pangunahing kalamangan sa ganitong uri ng seguro ang pagkakaroon ng pinagsamang mutual fund at insurance coverage. Ang mutual fund na kasama sa VUL ay itinatag at pinamamahalaan mismo ng kumpanyang nagseseguro. Karaniwang may mga ahente ng insurance policy at ang kanilang mga komisyon ay ibinabawas sa premium na binabayaran ng nagpaseguro. Ibig sabihin, ang porsiyento ng premium na napupunta sa bahagi ng mutual fund ay nababawasan dahil sa komisyon ng ahente.

Dapat tanungin ang insurance provider tungkol sa magiging epekto ng komisyon ng ahente at kung sa anong uri ng mutual fund pinakamainam ipuhunan ang iyong babayarang premium. Ang mga uri ng mutual fund ay kalimitan “fixed Income”, “equity” at “balanced.” Intindihin mabuti ang mga detalye ng kontrata lalo na ang “lapsation” o kung ano ang mangyayari kung sakaling hindi ka makabayad ng “premium.” Makakansela ba ito o ganong katagal kang bibigyan ng panahong makabayad?

Kadalasan ay mas mura ang mga VULs at mas kumikita ito kumpara sa ordinaryong life insurance policy. Isa pang kainaman ng VUL ay hindi ito nahaharap sa tinatawag na garnishment dahil produkto ito ng seguro. Ang garnishment ay isang prosesong legal kung saan kukunin ng kabilang partido ang mga pag-aari ng isang partido. Nangangahulugan ito na sakaling sumailalim sa foreclosure ang mga ari-arian ng nakaseguro sa anumang kadahilanan, hindi ibibilang ang VUL policy sa mga pag-aaring kukunin ng kabilang partido.

Sa kabilang banda, ang paglalagak ng pera nang direkta sa mga mutual funds ay nakatuon lamang sa pamumuhunan. Bibigyan nito ng higit na pagkakataon ang namuhunan na bawiin ang bahagi o buong halaga ng puhunan sakaling kailanganin ito. Kung magdedesisyong mamuhunang direkta sa mutual funds, mas makabubuting kumuha na rin ng term life insurance kung saan binibili ang proteksiyon kada taon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: